Môj dokonalý nový stav

Môj dokonalý nový stav

Milá mensanka, milý mensan.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť formulár podľa vzoru Anke Precht (nemecká psychologička pôsobiaca v oblasti energetickej psychoterapie), ktorý Vám umožní lepšie opísať svoj žiadaný dokonalý nový stav. Čím detailnejší budete, tým viac si ten stav navnímate a precítite. Pod formulárom nájdete aj postup cvičenia.

Cvičenie:

 1. Vybavte si teraz nejakú situáciu, pri ktorej pravidelne pociťujete diskomfort a potrebujete ju zvládnuť nie zmenou vonkajších okolností, ale vnútornou zmenou. Tak ako hovorí rovnica kognitívnej rovnováhy.
 2. Uvedomte si, aké pocity sa vám okolo tej situácie tvoria.
 3. Teraz si predstavte, ako by ste sa chceli cítiť namiesto toho. Aký stav by bol pre vás v budúcnosti pre túto situáciu optimálny? Zodpovedzte nasledujúce otázky podľa pozorovania optimálneho stavu, čiže tak ako si to v danej chvíli prajete mať:
   • Ako plynie čas?
   • Aké je držanie vášho tela?
   • Ako prúdi váš dych?
   • Ako tlčie vaše srdce?
   • Ktorý pocit je najsilnejší?
   • Ako starý sa vo vnútri cítite?
   • Čo hovoria vaše myšlienky?
   • Čo hovoríte sami sebe?
   • Aká je vaša energia? Kde ju vo svojom tele cítite najsilnejšie?
 4. V ďalšom kroku si predstavte, že by ste sa pozorovali zvonku vo chvíli, keď sa nachádzate v ideálnom stave. Ste pre seba priateľským, zainteresovaným pozorovateľom a vidíte sa v skvelom optimálnom stave práve v tej situácii, pre ktorú tento stav potrebujete. Podľa čoho takto zvonku spoznáte, že sa cítite dobre a ste plný energie? Odpovedzte si na nasledovné otázky:
   • Podľa držania tela?
   • Podľa spôsobu, akým sa pohybujete?
   • Podľa pohľadu očí?
   • Podľa výrazu v tvári?
   • Podľa zovňajšku, oblečenia, alebo niečoho iného?
   • Podľa spôsobu, akým hovoríte, alebo podľa toho, čo hovoríte?
   • Podľa svojho šarmu?
 5. Dôkladne hľadajte odpovede na uvedené otázky. Cvičenie môžete aj opakovať, kým získate úplnú predstavu o tom aký je váš ideálny stav v tej konkrétnej situácii. Až sa vám to stane prirodzené vnútorne sa vidieť presne takýto v tej situácii.
 6. Zapíšte si všetko, čo vám k tomu napadne.
 7. Vyššie nájdete na stiahnutie formulár, ktorý si môžete vyplniť po absolvovaní tohto cvičenia. Formulár si môžete vytlačiť viackrát a pokojne si takúto imagináciu urobiť pre rôzne situácie, v ktorých sa potrebujete mentálne posilniť.
 8. Keď budete mať zodpovedané všetky predchádzajúce otázky a zároveň vyplnený formulár, urobte hlbokú imagináciu želaného stavu. Vcíťte sa do toho obrazu, ktorý ste si tak presne opísali. Predstavte si, že sa vtelíte do tejto svojej ideálnej verzie a priamo na sebe cítite to opísané držanie tela, pohľad v očiach, výraz tváre,… Dajte tomu chvíľu a naplno si to prežite. Pokojne sa postavte a pohýbte presne ako potrebujete.
 9. Keď ste s týmto pocitom spojený, Anke odporúča ukotviť ho v mozku za pomoci pohybov očí:
   • oči zatvorte, opäť otvorte a krúžte pohľadom v kruhu najprv do jednej strany a potom do druhej (iba očami, hlavou vôbec nehýbte, čiže nos ostáva na jednom mieste), potom sa na niečo pozrite a chvíľu sa myšlienkami venujte niečomu úplne inému.
   • aby ste si tento stav dokázali okamžite vybaviť, keď budete potrebovať, je potrebné cvičenie zopakujete niekoľkokrát. Vraj je ideálne sa do tohto nového stavu dostať 100x v priebehu dvoch dní a potom by to už malo fungovať. Predstavíte si želaný stav, precítite ho, zavriete a otvoríte oči, 2x nimi opíšete kruh do jednej, aj do druhej strany. To je celé.

Číslo 100 opakovaní je dosť odrádzajúce, uznávam. Vraj stačí ten stav navodiť aj na 1 sekundu, čiže ak to urobíte na každom semafore cestou do práce a z práce, kým čakáte až vám zovrie voda, alebo až príde výťah, či stojíte v rade v potravinách, ani sa nenazdáte a už máte 80% opakovaní za sebou.