IKIGAI Employee koučing

IKIGAI EMPLOYEE KOUČING

UPEVNITE VO VAŠICH ZAMESTNANCOCH VÁŠEŇ K PRÁCI

Jana Sol

Pilierom každej firmy sú ľudia.
Keď sa odovzdajú svojej práci a robia ju s nadšením a srdcom, prispieva to k ich sebamotivácií a k nadpriemerným výsledkom. Vaša firma tak prosperuje a rastie „akosi sama“.

Ako však docieliť, aby vaša firma pozostávala z takýchto ľudí? Môžete čítať nepreberné množstvo literatúry na tému motivácie a odmeňovania zamestnancov, no to o čom hovorím, je dosiahnutie sebamotivácie.

IKIGAI je originálny japonský koncept hľadania zmyslu života, dôvodu prečo sa každé ráno oplatí vstať. A ja som sa rozhodla ho priniesť aj do firiem v modifikácií nájdenia a upevnenia zmyslu v práci, ktorú robíme. Nájsť naplnenie v práci. To je jedným z pilierov ikigai. Preto som vytvorila program IKIGAI EMPLOYEE na základe profesionálneho certifikovaného výcviku v ikigai koučingu a mojich mnohoročných skúseností z firemného prostredia na manažerských pozíciach.

IKIGAI EMPLOYEE KOUČING je ucelený program pozostávajúci z 5 cielených stretnutí. Predstavuje komplexný proces sebapoznania a transformácie. Pomôže každému, kto ho absolvuje, nájsť hlboké prepojenie so svojou prácou, budovať vlastnú sebadôveru, aby sa mohol plne realizovať a využiť svoj potenciál pre naplnenie svojej misie v súlade s víziou spoločnosti, s ktorou spolupracuje, či pre ktorú pracuje. 

Ak ste majiteľom firmy, isto už poznáte hodnotu investície  do ľudí, ktorí tvoria vašu firmu. 

Pre bližšie informácie si so mnou dohodnite bezplatnú konzultáciu a rada vám všetko vysvetlím.

ČO PRINESIE IKIGAI EMPLOYEE KOUČING FIRME?

 • motivovaných, lojálnych zamestnancov

 • ľudí, ktorí sú vo firme na svojich miestach

 • využitie skutočného potenciálu ľudí vo firme
 • podporu pri plánovanej reorganizácii firmy, a to prostredníctvom vedomého umiestňovania zamestnancov na miesta, kde môžu najlepšie prispieť a zároveň si to užívať

 • zamestnancov, ktorí budú iniciovať pokrok a transformáciu
 • vedomé zladenie hodnôt zamestnancov s firemnými hodnotami tam, kde nastáva prekryv (odrytie a zvedomenie prekryvu)
 • viac o tom, čo môže firme priniesť IKIGAI EMPLOYEE KOUČING nájdete v tomto článku.

ČO PRINESIE IKIGAI EMPLOYEE KOUČING ZAMESTNANCOVI?

 • zvýšenie vedomia o vlastných schopnostiach, ktoré bude vedome využívať pre naplnenie svojho potenciálu 

 • prechod od strachu a neistoty k nájdeniu spokojnosti s každodennými pracovnými činnosťami 
 • dosiahnutie prepojenia pracovnej a životnej sebarealizácie 
 • sebaaktualizáciu tým, ktorí sú vo firme už dlhší čas – pozrú sa na svoj prínos, na to čo, ich baví a akým spôsobom by mohli byť firme užitoční, a zároveň by ich to napĺňalo (upevnia sa v tom, čo už robia alebo môžu objaviť silnejšie využitie svojho potenciálu spolupráce s firmou).

PRE KOHO JE IKIGAI EMPLOYEE KOUČING VHODNÝ

⭐️ Pre všetkých inovatívnych majiteľov firiem, ktorí ho sprostredkujú svojim zamestnancom, aby sa firma mohla rozvíjať v súlade s hodnotami.

⭐️ Pre zamestnancov, ktorí chcú oživiť svoje nadšenie z práce, ktorí chcú nájsť potešenie v práci, prípadne sa chcú uistiť, či sú naozaj tam, kde majú byť a zároveň sa dozvedieť, kde je ich ideálne miesto. 

⭐️ Pre všetky firmy, ktoré chápu nový prístup k ľuďom, čo u nich pracujú.

❗️Nová generácia, ktorá čoskoro bude vo firmách tvoriť väčšinu, už funguje na iných princípoch a motiváciách, má iné vnímanie a očakávania, a zároveň ponúka úplne nový druh potenciálu spolupráce. Ak to firmy využijú, posunú sa výrazne ďalej ako je ich stanovená vízia. Dať totiž príležitosť ľuďom pracujúcim pre vás s nadšením, aby sa vložili do vývoja a pokroku, ponúka neobmedzený potenciál pre rast, neobmedzené možnosti spoločnej tvorby.

Jana Sol

OBLASTI, KTORÉ POČAS IKIGAI KOUČINGU SPOLOČNE PRESKÚMAME

1. ČO NA VAŠEJ PRÁCI MILUJETE A ČO VÁŠ NAPĹŇA ŠŤASTÍM

Cieľom stretnutia je objaviť, čo na svojej práci milujete. Kde sa ukrýva vaše nadšenie a vnútorná motivácia.
Aké činnosti keď robíte, strácate pojem o čase? Čo by ste robili aj bez nároku na odmenu? Kde cítite nadšenie?

2. V ČOM VYNIKÁTE, ČO VÁM NAOZAJ DOBRE IDE

Zmapujeme vaše silné stránky, dary, talenty, schopnosti a zručnosti, ktoré ste si doteraz pravdepodobne naplno ani neuvedomovali. Pozrieme sa, ktoré z týchto schopností využívate aj v práci a kde je ešte skrytý, nevyužitý potenciál. Na tomto stretnutí zadefinujeme aj vašu osobnú stratégiu úspechu.

3. ČO FIRMA PODĽA VÁS POTREBUJE

Pozrieme sa na vaše hodnoty a ako vnímate hodnoty firmy. Kde je prienik, a čím viete prispieť k napĺňaniu vašich a firemných hodnôt. 

4. ZA ČO DOSTANETE ZAPLATENÉ, ČI ZÍSKATE PROTIHODNOTU

Po preskúmaní prvých troch oblastí, sa spoločne pozrieme, čím viete prispieť firme, kde je vaša hodnota a prínos. Čo je váš potenciál, ktorého využitie prinesie raketový posun firme aj vám. Budeme sa venovať vašej dlhodobej vízií a témou bude aj job crafting.

5. KTO SKUTOČNE STE, AKÉ JE VAŠE EMPLOYEE IKIGAI

Na záver spolupráce budete schopní vidieť a pomenovať váš najvyšší potenciál, kam až môžete dorásť vo svojej práci a spoločne s firmou môžete následne vyskladať postupnú cestu k jeho naplneniu. Definujete si svoju misiu.

Tým uspeje firma, aj zamestnanec. Keďže ľudia vo firme sú jej piliermi, nie je nič lepšie ako mať stabilné a pevné piliere a na nich budovať.

ikigai employee koucing jana sol

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu, zodpoviem vám otázky a prejdeme si detaily spolupráce.

AKO KOUČING PREBIEHA A KOĽKO STOJÍ

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

V prípade, že ma kontaktuje firma, dohodnem si s jej zástupcom bezplatnú úvodnú konzultáciu a prejdeme si vzájomné očakávania ako aj realizáciu spolupráce, aby sme vedeli, že je to pre obe strany realizovateľné. Predstavím vám konkrétnejšie program a metodiku IKIGAI EMPLOYEE kočingu.
Keď sa na spolupráci dohodneme, s každým zamestnancom zapojeným do koučingového programu, urobím tiež vstupnú 30-minútovú konzultáciu, počas ktorej si nastavíme ciele a zmapujeme vstupnú situáciu. Dohodneme sa, čo bude výstupom pre firmu a čo ostáva v rámci diskrétnosti už iba medzi mnou a zamestnancom.

Na záver úvodnej konzultácie s firmou si povieme, či je spolupráca perspektívna a dohodneme si termíny ako aj podmienky spolupráce.

Počas, či po ukončení procesu so zamestnancom, môže nastať aj situácia, že zamestnanec v sebe objaví schopnosti a túžbu po sebarealizácii, a firma mu nbude môcť alebo chcieť vyjsť v ústrety. Vtedy sa môže rozhodnúť nájsť uplatnenie inde, kde sa skladačka spojí. Toto je však situácia, ktorá by časom aj tak pravdepodobne nastala. IKIGAI EMPLOYEE koučing vám umožní vyladiť firmu tak, aby pozostávali z ľudí, ktorí sú naozaj jej pevnými piliermi.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA

IKIGAI EMPLOYEE koučing je spolupráca na 3 mesiace a prebieha formou individuálnych stretnutí medzi mnou a zamestnancom.
Koučingový program pozostáva z 5 stretnutí, z ktorých každé trvá približne hodinu. Rozostup medzi stretnutiami je 2 týždne. Na každom sa venujeme jednému konkrétnemu okruhu, ako je uvedené vyššie.
Medzi stretnutiami má koučovaný priestor na vlastný proces formou zodpovedania otázok, ktoré dostane na základe stretnutia. 

IKIBOOK, SEBAKOUČING A IKIDIAGRAM

Každý zamestnanec dostane hneď po prvom stretnutí svoj vlastný IKIBOOK, v ktorom budeme jeho ikigai spoločne objavovať a tvoriť. Ide o zdieľaný dokument, v ktorom bude záznam z každého stretnutia a následne v ňom budú aj samokoučovacie otázky, ktoré si vypracuje počas 2 týždňov medzi stretnutiami.
V závere spolupráce si každý s mojou pomocou vytvorí svoj vlastný IKIDIAGRAM, ktorý bude výstupom podstaty všetkých preberaných oblastí a ich prieniku – ich vlastného IKIGAI.

FORMA SPOLUPRÁCE

Online alebo osobne v Bratislave.
Výhodou online procesu je, že toto hodinové stretnutie môžete raz za 2 týždne dopriať zamestnancovi aj v rámci pracovného času. Nestráca čas cestovaním, stačí mu byť hodinu nerušení a pripojiť sa cez odkaz, ktorý mu nazdieľam.

CENA

Celková cena za 3-mesačný koučingový program:

1 koučovaný: 680,-€ bez DPH (nie som platcom DPH).

2-5 koučovaných: zvýhodnená cena na jedného 650,-€ bez DPH. 

Viac ako 5 koučovaných: zvýhodnená cena na jedného 620,-€ bez DPH. 

CENA ZAHŔŇA:

 • 5x hodinové stretnutie online/offline (v Bratislave)
 • dôkladné poznámky po každom stretnutí do zdieľaného Google dokumentu
 • sada sebakoučovacích otázok na mieru k vypracovaniu po každom sedení
 • záverečný Ikigai plagát zachytávajúci trojmesačný posun koučovaného

Spojte sa so mnou

Záujem či otázky?

Zaujali vás niektoré z kurzov, či školení. Neváhajte ma kontaktovať cez formulár.

Chcete sa registrovať na niektorý z kurzov, či školení? Napíšte cez formulár a budem vás kontaktovať.

Pripravím aj školenie na mieru. Stačí napísať a dohodneme sa.

Kontaktý formulár - Napíšte mi

  O 20 rokov budeš ľutovať viac to, čo si neurobil ako to, čo si urobil.

  Mark Twain