Vzťahový koučing a mentoring

VZŤAHOVÝ KOUČING A MENTORING

KAŽDÝ VZŤAH ODRÁŽA VZŤAH K SEBE

Jana Sol

Sme vzťahové a spoločenské bytosti. Aj ten, čo sa považuje za introverta, či samotára, je súčasťou spoločnosti, s ktorou je v interakcií.

Je prirodzené, že vzťahy sú zdrojom našej radosti aj utrpenia. No vzťahy sú najmä skvelým priestorom, až by som povedala, že školou, kde sa o sebe môžeme dozvedieť najviac.

Každý jeden vzťah odráža časť nás samých.

Keď sa touto optikou dokážeme pozrieť na naše vzťahy, dokážeme zlepšiť nielen ich kvalitu, no aj kvalitu vlastného života cez vzťaho so sebou samým.

 

ČO VÁM SPOLUPRÁCA SO MNOU PRINESIE?

 • pochopenie vašich vzťahov
 • nástroje na zmenu vzťahov
 • zlepšenie komunikácie
 • prečistenie vzťahov
 • pochopenie a prijatie samého seba
 • nárasť sebalásky a sebahodnoty
 • skvalitnenie života cez svoj vlastný rozvoj
 • prevzatie zodpovednosti za vlastný život a uvoľnenie sa zo vzťahov, ktoré vás oberajú o energiu
 • možnosť pozrieť sa na situáciu z rôznych uhľov pohľadu
 • príležitosť poodstúpiť si od situácie a vidieť širšie súvislosti
 • objavenie spôsobu ako prerušiť a ukončiť reťaz opakujúcich sa nežiadúcich situácií vo vzťahoch
 • dlhodobá spolupráca prináša zmenu uvažovania a návyk konštruktívne uvažovať (sebakoučing)

ČÍM PRISPEJEM JA:

 • kladením otázok, ktoré by ste si sami pravdepodobne nepoložili
 • retrospekciou a zhrnutím vašich myšlienok, ktoré vyslovíte v úvahách a môžu vám uniknúť
 • trpezlivým tichom, keď budete hľadať svoju odpoveď
 • sprostredkovaním vlastných bohatých skúseností z oblasti vzťahov
 • poskytnutím vzhľadov a užitočnej spätnej väzby
 • zhodnotenie úspechov medzi stretnutiami

PRE KOHO JE KOUČING VHODNÝ

Pre toho, kto si je vedomý vlastnej zodpovednosti za svoj život a vzťahy v ňom, chce zlepšiť svoje vzťahy a chce vo svojom živote výrazne napredovať.

Ak máte za cieľ dostať sa ešte v tomto živote na opačný koniec sveta, asi tam nepôjdete pešo, ale zvolíte si tú najefektívnejšiu dopravu.

Koučing je veľmi efektívna doprava k vášmu najlepšiemu ja, ktoré je schopné ešte v tomto živote dosiahnuť zmeny, ktoré ho privetú k šťastnému a naplnenému životu.

Jana Sol

AKO KOUČING PREBIEHA

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Každej spolupráci predchádza úvodná bezplatná 30-minútová konzultácia, kde si zladíme očakávania. Načrtnete mi vašu aktuálnu situáciu a čo je požadovaný výsledok na konci spolupráce. Ja vám predstavím spôsob spolupráce so mnou a uvediem vás do základov koučingu podľa kódexu ICF (International Coach Federation). Na záver si povieme, či je spolupráca perspektívna a dohodneme si termíny ako aj podmienky spolupráce.

DLHODOBÁ vs KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCA

Keď máme zadefinované, čo potrebujete riešiť, dohodneme si dĺžku spolupráce.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA
Dohodneme si cieľ dlhodobej spolupráce a ako ho po 10 stretnutiach rozpoznáme. V priebehu spolupráce budeme plnenie cieľa hodnotiť a prehodnocovať. Každé stratnutie však bude mať aj vlastný cieľ, ktorý buď prispeje k naplneniu hlavného cieľa alebo bude riešiť aktuálnu situáciu, ktorá je pre vás v tej chvíli prioritná. Dlhodobá spolupráca má všetky vyššie uvedené benefity, prináša vám zefektívnenie a požadované zmeny v myslení. 

KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCA
Ide o občasné samostatné stretnutia, ktoré riešia vždy aktuálnu situáciu. Odporúčam ju až, keď máte s koučingom skúsenosti, prípadne ste mojim bývalým klientom a potrebujete si popremýšľať o aktuálnej situácii, či konkrétnom probléme. Aj jedno stretnutie má svoj výsledok, no trvalú požadovanú zmenu, prinesie len dlhodobá spolupráca z mena v uvažovaní. Preto ide o transformačný koučing.

KOUČING vs. MENTORING

Koučing je niekedy zamieňaný za mentoring.
Kouč neponúka rady a riešenia. Predpokladá, že klient má dostatok vlastných vnútorných zdrojov (skúseností a informácií), aby našiel na situáciu riešenie, avšak niečo mu uniká, niečo prehliada a sám sa v tej chvíli nevie posunúť vpred. Kouč mu nastavovaním rôznych zrkadiel pre zmenu uhlu pohľadu umožní priestor uzrieť do podstatné, čo prehliadal. Kouč ponúka širokú paletu špecifických otázok, na ktoré má klient odpovede. Neponúka rady aj keď ich pre klienta môže mať. Narúšal by tak prestor pre klientove efektívne riešenie.

Mentor ponúka rady na základe vlastných skúseností. 

V oblasti vzťahov využívam kombináciu koučingu a mentoringu, keďže mám bohaté skúsenosti, a to najmä z manipulatívnymi, či agresívnymi partnermi, s rolou spasiteľa vo vzťahu, so vzťahovými závislosťami a s veľkým odhalením toho, prečo sa sa toto vo vzťahoch deje.

Vždy však prihliadam na potreby klienta a čo je pre neho v danej chvíli najužitočnejšie, aby sa mohol posunúť vo svojej téme ďalej. 

Ak ste pripravení na pravdu o svojich vzťahoch a o sebe, dohodnite si termín. Rada vás privítam v mojej koučovni alebo online.

AKO A KDE PREBIAHEJÚ STRETNUTIA

Stretnutie môže prebehnúť osobne v Bratislave alebo online. 
Niekto rád využije možnosť ušetriť čas cestovaním a pripojiť sa online. Je to pre neho efektívne riešenie.
Niekto zasa uprednostní zmenu prostredia, pomôže mu to viac si poodstúpiť od svojej situácie a uvoľniť sa.
Komu ako vyhovuje. Ponúkam vám možnosť si vybrať.

CENA

1 stretnutie: 50,-  cena dlhodobo znížená o 50% z 100,-€ bez DPH (nie som platcom DPH).

Balík 10 stretnutí: 447,-  cena dlhodobo znížená o 50% z 899,-€ bez DPH. Jedno stretnutie máte zdarma.

Stretnutie trvá štandardne 60-minút a môže prebehnúť osobne v Bratislave alebo online. Ako komu vyhovuje. 

PREČO SOM TAK VÝRAZNE ZNÍŽILA CENY?

Vytvorila som si ďalší zdroj príjmu, ktorý mi dáva väčšiu časovú a finančnú slobodu, čo mi umožňuje plniť moje poslanie a pomáhať ľuďom v dostupných cenách.

Pôvodná cena odrážala moju investíciu do vzdelania a energiu, ktorú do mojej práce vkladám. 

KLIENTOV SI VYBERÁM

Klientov si vyberám podľa toho, kto chce naozaj svoj život zmeniť. 

Neprijímam do spolupráce klientov, ktorým hovoria, že chcú život zmeniť, no v skutočnosti im ich situácia vyhovuje a hľadajú iba ďalšieho človeka, ktorého by obvinili zo svojho neúspechu.

Keď sa vydáte so mnou na cestu, zmena sa začne diať.

Ste pripravený na zmenu?

Jana Sol Bičanová

certifikovaná ikigai, biznis, life koučka

Podporujem jednotlivcov, manažérov aj tímy, aby rozvíjali svoje talenty, hlbšie pochopili vlastnú podstatu a dosiahli pozitívnu transformáciu v pracovnom aj osobnom prostredí. Objaviť, čo vás skutočne napĺňa a prináša šťastie, je neskutočný zážitok. Dovoľte, aby som bola vašou sprievodkyňou.

Som propagátorkou japonského konceptu hľadania zmyslu života IKIGAI a tvorkyňou rôznych transformačných programov vychádzajúcich z neho. Som presvedčená, že každý by mal poznať svoj dôvod, prečo každé ráno vstať z postele a smerovať k naplnenej dlhovekosti.

Som aj certifikovanou transfromačnou koučkou a riadim sa kódexom Medzinárodnej asociácie koučov (ICF).

Jana sol

Život plný pochopenia, ľahkosti a radosti

Zvoľte si zmeniť svoj život, získať nové uhly pohľadu, nové porozumenie pre to, čo v živote máte.

CHCETE VEDIEŤ AKO NA TO?

Spojte sa so mnou

Záujem či otázky?

Zaujali vás niektoré z kurzov, či školení. Neváhajte ma kontaktovať cez formulár.

Chcete sa registrovať na niektorý z kurzov, či školení? Napíšte cez formulár a budeme vás kontaktovať.

Pripravím aj školenie na mieru. Stačí napísať a dohodneme sa.

Kontaktý formulár - Napíšte mi