IKIGAI Biznis koučing

IKIGAI BIZNIS KOUČING

OBJAV MOŽNOSTI SVOJHO BIZNISU V SÚLADE SO SVOJÍM IKIGAI

ikigai biznis koucing Jana Sol

3-mesačný ucelený program podľa japonského konceptu IKIGAI je užitočný každému, kto si plánuje založiť firmu alebo hľadá nové nápady, či možnosti pre rozvoj existujúceho podnikania. Pozrieme sa spolu na to, čo vás napĺňa nadšením, čo vám naozaj ide, aké hodnoty chcete svojou činnosťou vytvoriť, a čo vám dokáže priniesť finančnú hojnosť.

Ikigai, originálny japonský koncept hľadania zmyslu života, nás inšpiruje k premýšľaniu o našom životnom poslaní. Toto jedinečné slovo môžeme interpretovať ako hľadanie zmyslu života alebo ako dôvod pre každodenné vstávanie z postele.

V našom kultúrnom kontexte sa Ikigai využíva najmä v súvislosti s povolaním a poslaním, poskytujúc nám nástroje na objavovanie vlastnej identity a životnej úlohy. Pomáha nám porozumieť tomu, kým sme, a identifikovať, aký je náš prínos svetu okolo nás.

Ikigai koučing predstavuje komplexný proces sebapoznania a transformácie. Je to hĺbková introspekcia, no zároveň objavná a zábavná cesta k našej pravej podstate, k nášmu skutočnému „ja“, k našej jedinečnosti a autenticite. Vyzýva nás k laskavému preskúmaniu našej duše a objavovaniu vlastnej podstaty.

OBLASTI, KTORÉ POČAS IKIGAI KOUČINGU SPOLOČNE PRESKÚMAME

1. ČO MILUJETE, ČO VÁS NAPĹŇA ŠŤASTÍM

Pozrieme sa na to, čo vás napĺňa radosťou a nadšením. Zmapujeme významné oblasti života z rôznych uhlov pohľadu. Keď robíte, čo milujete, cítite radosť a plnosť života. V takomto nastavení ste otvorení rôznym výzvam a ďalšiemu osobnému rastu, čím ste úžasnou inšpiráciou pre ostatných. 

2. V ČOM VYNIKÁTE, ČO VÁM DOBRE IDE

Zatočíme s neistotou a zvedomíme vám vašu jedinečnú stratégiu úspechu, čím začnete efektívnejšie pracovať so svojou energiou. Zmapujeme silné a slabé stránky, schopnosti a skúsenosti.  Získate ďalší dielik do skladačky, ktorý potrebujete k nájdeniu svojho biznis ikigai.

3. ČO TENTO SVET POTREBUJE A ČO MU PRINÁŠATE

Cez zmapovanie vašich hodnôt a talentov sa pozrieme na vašu jedinečnosť a identifikujeme, ako môžete svoje dary vyuťiť na prínos svetu. Zároveň sa pozrieme ako sa vám darí napĺňať vaše hodnoty v každodennom živote. Objavíte, ako môžete žiť v harmónii s tým, čo je pre vás skutočne dôležité. Dotknete sa svojho životného poslania, ktoré môžete pretaviť do vášho podnikania.

4. ZA ČO DOSTANETE ZAPLATENÉ, ČO BY VÁS MOHLO UŽIVIŤ

Na tomto stretnutí odkryjeme vašu krátkodobú a dlhodobú víziu a spoločne ju budeme ladiť. Pozrieme sa na to, čo vám dáva späť životnú energiu, v čom a ako sa môžete realizovať. Keď poznáte svoju víziu, cestu k nej už nájdete. Totkneme sa aj témy sebahodnoty, ktorá je základom udržateľnosti energie, radosti, uznania aj finančnej hojnosti. 

5. KTO SKUTOČNE STE, AKÉ JE VAŠE IKIGAI

Na záver budete schopný hrdo povedať, kým skutočne ste a aký je váš smer. Toto vám umožní cítiť v sebe dlhodobý pokoj. Prestanete byť závislí na vonkajších podmienkach a názoroch ostatných. A prečo? Je to tým, že svoje ikigai si tvoríte sami, tu a teraz.

Prvý krok je na vás…

biznis ikigai koucing

AKO KOUČING PREBIEHA

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

V priebehu bezplatnej úvodnej konzultácie trvajúcej približne 30 minút mi objasníte váš zámer a ja vám poskytnem podrobnosti o ikigai koučingu. Zodpoviem vaše otázky a pozornosť budeme venovať aj vašim cieľom a tomu, čo by ste počas spolupráce chceli v živote dosiahnuť a zmeniť. Na záver posúdime, či je spolupráca pre nás zmysluplná. Ak áno, dohodneme si termíny a podmienky spolupráce.

TROJMESAČNÁ INDIVIDUÁLNA SPOLUPRÁCA

IKIGAI BIZNIS KOUČING je ucelený program, ktorý pozostáva z 5 individuálnych stretnutí, na ktorých ste iba Vy a ja. Každé stretnutie trvá približne 1 hodinu, koná sa 1x za 2 týždne, a zameriava sa na jednu konkrétnu oblasť. Medzi stretnutiami máte priestor na vlastný proces formou zodpovedania samokoučovacích otázok, ktoré dostane na základe predchádzajúceho stretnutia. 

OSOBNÝ IKIGAI BOOK (IKIBOOK) A SEBAKOUČING

Už po úvodnom stretnutí dostanete svoj vlastný IKIBOOK, v ktorom budeme vaše ikigai spoločne objavovať a tvoriť. Ide o zdieľaný dokument, v ktorom bude záznam z každého stretnutia a následne v ňom budú aj SAMOKOUČOVACIE OTÁZKY, ktoré si vypracujete počas 2 týždňov medzi stretnutiami.

VÁŠ JEDINEČNÝ IKIGAI DIAGRAM (IKIDIAGRAM) A PLAGÁT

V závere spolupráce si s mojou podporou vytvoríte svoj vlastný BIZNIS IKIDIAGRAM, ktorý bude výstupom podstaty všetkých preskúmaných oblastí a ich prieniku – vášho vlastného BIZNIS IKIGAI.
Ako darček navyše odomňa získate váš osobný biznis plagát, ktorý bude odzrkadľovať vaše hodnoty, ktoré chcete pretaviť do podnikania a všetko, čo v súvislosti s tým považujete za dôležité. Súčasťou bude samozrejme aj vaša osobná mantra, čiže veta, ktorá vám vždy poskytne oporu vo vašom podnikaní a nový impulz tvorivej energie.

FORMÁT STRETNUTÍ

Stretnutia prebiehajú online formou videohovorou. Ak však niekto uprednostňuje osobné stretnutia, je možné program absolvovať aj osobne v Bratislave.

CENA

Cena za celý 3-mesačný program IKIGAI BIZNIS KOUČING je 670,-€ bez DPH (nie som platcom DPH).
Platba prebieha predom a je možné ju rozdeliť na dve splátky – jednu vopred a jednu uprostred.

CENA ZAHŔŇA:

  • 5x hodinové stretnutie online, príp. osobne v Bratislave
  • dôkladné poznámky po každom stretnutí do zdieľaného Google dokumentu
  • sada sebakoučovacích otázok na mieru k vypracovaniu po každom stretnudí
  • záverečný Ikigai plagát zachytávajúci váš trojmesačný posun

Jana Sol Bičanová

certifikovaná ikigai, biznis, life koučka

Podporujem jednotlivcov, manažérov aj tímy, aby rozvíjali svoje talenty, hlbšie pochopili vlastnú podstatu a dosiahli pozitívnu transformáciu v pracovnom aj osobnom prostredí. Objaviť, čo vás skutočne napĺňa a prináša šťastie, je neskutočný zážitok. Dovoľte, aby som bola vašou sprievodkyňou.

Som propagátorkou japonského konceptu hľadania zmyslu života IKIGAI a tvorkyňou rôznych transformačných programov vychádzajúcich z neho. Som presvedčená, že každý by mal poznať svoj dôvod, prečo každé ráno vstať z postele a smerovať k naplnenej dlhovekosti.

Som aj certifikovanou transfromačnou koučkou a riadim sa kódexom Medzinárodnej asociácie koučov (ICF).

Jana sol

Spojte sa so mnou

Záujem či otázky?

Zaujali vás niektoré z kurzov, či školení. Neváhajte ma kontaktovať cez formulár.

Chcete sa registrovať na niektorý z kurzov, či školení? Napíšte cez formulár a budem vás kontaktovať.

Pripravím aj školenie na mieru. Stačí napísať a dohodneme sa.

Kontaktý formulár - Napíšte mi

    O 20 rokov budeš ľutovať viac to, čo si neurobil ako to, čo si urobil.

    Mark Twain