Biznis koučing

TRANSFORMAČNÝ BIZNIS KOUČING

DOPRAJTE SI PRIESTOR NA PREMÝŠĽANIE V SPRIEVODE KOUČKY

Jana Sol

Ako dlhoročná manažerka viacerých tímov viem, čo dokáže spôsobiť, ak si manažer nenájde čas zastaviť sa a zosumarizovať čo sa deje, čo je potrebné urobiť, aké sú priority, aké sú riešenia, ako sú na tom ľudia v jeho tíme, aký individuálny prístup ku každému z nich zvoliť,…. Tém je neúrekom.

Každý manažer potrebuje, ako som to nazvala, MANAŽERSKÉ TICHO. 
Myslím tým, že si potrebuje cielene vyčleniť čas na zhodnotenie situácie, svojej práce, práce svojho tímu, ukončených, prebiehajúcich aj plánovaných projektov, či úloh a na mnohé ďalšie aktivity.

Ten čas potrebuje byť nerušený a smerovať k odpovediam na otázky ohľadom situácií, ktoré rieši.

Ako koučka ponúkam profesionálny prístup k reflexií, sebareflexií, bilancovaniu a hľadaniu riešení. Doprajte si pravidelne 1-2x do mesiaca SVOJU HODINKU pre manažerské ticho a poďte si so mnou nahlas popremýšľať. 

ČO VÁM ROZHOVOR S KOUČOM PRINESIE?

 • možnosť pozrieť sa na situáciu z rôznych uhľov pohľadu
 • príležitosť poodstúpiť si od situácie a vidieť širšie súvislosti
 • pravidelnú revíziu vašich pracovných úspechov a výziev
 • bilancovanie úspechov, ktoré môžu byť v tieni posledného neúspechu
 • nachádzanie zdrojov vlastnej sily vo vyčerpávajúcom období, aby ste získali novú motiváciu zvládnuť aktuálne výzvy
 • dlhodobá spolupráca prináša zmenu uvažovania a návyk konštruktívne uvažovať (sebakoučing)
 • nachádzanie prehliadaných riešení
 • postupné napredovanie, krok za krokom 

ČÍM PRISPEJEM JA:

 • kladením otázok, ktoré by ste si sami pravdepodobne nepoložili
 • retrospekciou a zhrnutím vašich myšlienok, ktoré vyslovíte v úvahách a môžu vám uniknúť
 • trpezlivým tichom, keď budete hľadať svoju odpoveď
 • povediem vás k stanoveniu si reálnych cieľov
 • pomôžem vám vytýčiť si realizovateľné akčné kroky, ktoré medzi stretnutiami aj uskutočníte
 • zhodnotenie úspechov medzi stretnutiami

PRE KOHO JE KOUČING VHODNÝ

Pre všetkých manažerov, leadrov, či pracovníkov vo vedúcich pozíciach, ktorí sú si vedomí vlastnej zodpovednosti, majú bohaté skúsenosti, no pre zahltenosť a nedostatok času niekedy nevidia riešenia, či nové príležitosti.

Pre každého manažera, ktorý sa chce zefektívniť, upratať si myšlienky, zatriediť ich a nepotrebnú záťaž uvoľniť, aby bol priestor a energia pre inovácie a napredovanie.

Jana Sol

AKO KOUČING PREBIEHA

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Každej spolupráci predchádza úvodná bezplatná 30-minútová konzultácia, kde si zladíme očakávania. Načrtnete mi vašu aktuálnu situáciu a čo je požadovaný výsledok na konci spolupráce. Ja vám predstavím spôsob spolupráce so mnou a uvediem vás do základov koučingu podľa kódexu ICF (International Coach Federation). Na záver si povieme, či je spolupráca perspektívna a dohodneme si termíny ako aj podmienky spolupráce.

DLHODOBÁ vs KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCA

Keď máme zadefinované, čo potrebujete riešiť, dohodneme si dĺžku spolupráce.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA
Dohodneme si cieľ dlhodobej spolupráce a ako ho po 10 stretnutiach rozpoznáme. V priebehu spolupráce budeme plnenie cieľa hodnotiť a prehodnocovať. Každé stratnutie však bude mať aj vlastný cieľ, ktorý buď prispeje k naplneniu hlavného cieľa alebo bude riešiť aktuálnu situáciu, ktorá je pre vás v tej chvíli prioritná. Dlhodobá spolupráca má všetky vyššie uvedené benefity, prináša vám zefektívnenie a požadované zmeny v myslení. 

KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCA
Ide o občasné samostatné stretnutia, ktoré riešia vždy aktuálnu situáciu. Odporúčam ju až, keď máte s koučingom skúsenosti, prípadne ste mojim bývalým klientom a potrebujete si popremýšľať o aktuálnej situácii, či konkrétnom probléme. Aj jedno stretnutie má svoj výsledok, no trvalú požadovanú zmenu, prinesie len dlhodobá spolupráca z mena v uvažovaní. Preto ide o transformačný koučing.

KOUČING vs. MENTORING

Koučing je niekedy zamieňaný za mentoring.
Kouč neponúka rady a riešenia. Predpokladá, že klient má dostatok vlastných vnútorných zdrojov (skúseností a informácií), aby našiel na situáciu riešenie, avšak niečo mu uniká, niečo prehliada a sám sa v tej chvíli nevie posunúť vpred. Kouč mu nastavovaním rôznych zrkadiel pre zmenu uhlu pohľadu umožní priestor uzrieť do podstatné, čo prehliadal. Kouč ponúka širokú paletu špecifických otázok, na ktoré má klient odpovede. Neponúka rady aj keď ich pre klienta môže mať. Narúšal by tak prestor pre klientove efektívne riešenie.

Mentor ponúka rady na základe vlastných skúseností. Mentoring je ideálny pre menej skúsených manažerov.

Na mojich stretnutiach môže niekedy nastastať kombinácia koučingu a mentoringu pokiaľ je to pre klienta užitočné. To zistím tak, že sa ho opýtam, či má záujem aj o radu v danej situácií. Koučing od mentoringu oddeľujem, no niktorí klienti sa časom žiadajú pravidelnú kombináciu koučingu a mentoringu na našich stretnutiach. Nazývam to „mentokoučing“ 🙂

Stretnutie môže prebehnúť osobne v Bratislave alebo online. 
Niektorí manažeri využijú možnosť ušetriť čas cestovaním a pripojiť sa online, medzi stretnutiami vo firme, či počas obednej prestávky. Je to pre nich efektívne riešenie.
Niektorí zasa uprednostnia zmenu prostredia, pomôže im to viac poodstúpiť a uvoľniť sa, keď nečakajú, že im každú chvílu niekto zaklope na dvere kancelárie.
Komu ako vyhovuje. Ponúkam vám možnosť si vybrať.

CENA

1 stretnutie: 50,-  cena dlhodobo znížená o 50% z 100,-€ bez DPH (nie som platcom DPH).

Balík 10 stretnutí: 447,-  cena dlhodobo znížená o 50% z 899,-€ bez DPH. Jedno stretnutie máte zdarma.

Stretnutie trvá štandardne 60-minút a môže prebehnúť osobne v Bratislave alebo online. Ako komu vyhovuje. 

PREČO SOM TAK VÝRAZNE ZNÍŽILA CENY?

Našla som si ďalší zdroj príjmu, ktorý mi dáva väčšiu časovú a finančnú slobodu, čo mi umožňuje plniť moje poslanie a pomáhať ľuďom v dostupných cenách.

Pôvodná cena odrážala moju investíciu do vzdelania a energiu, ktorú do mojej práce vkladám. 

KLIENTOV SI VYBERÁM

Klientov si vyberám podľa toho, kto chce naozaj svoj život zmeniť. 

Neprijímam do spolupráce klientov, ktorým hovoria, že chcú život zmeniť, no v skutočnosti im ich situácia vyhovuje a hľadajú iba ďalšieho človeka, ktorého by obvinili zo svojho neúspechu.

Keď sa vydáte so mnou na cestu, zmena sa začne diať.

Ste pripravený na zmenu?

Jana Sol Bičanová

certifikovaná ikigai, biznis, life koučka

Podporujem jednotlivcov, manažérov aj tímy, aby rozvíjali svoje talenty, hlbšie pochopili vlastnú podstatu a dosiahli pozitívnu transformáciu v pracovnom aj osobnom prostredí. Objaviť, čo vás skutočne napĺňa a prináša šťastie, je neskutočný zážitok. Dovoľte, aby som bola vašou sprievodkyňou.

Som propagátorkou japonského konceptu hľadania zmyslu života IKIGAI a tvorkyňou rôznych transformačných programov vychádzajúcich z neho. Som presvedčená, že každý by mal poznať svoj dôvod, prečo každé ráno vstať z postele a smerovať k naplnenej dlhovekosti.

Som aj certifikovanou transfromačnou koučkou a riadim sa kódexom Medzinárodnej asociácie koučov (ICF).

Jana sol

Život plný pochopenia, ľahkosti a radosti

Zvoľte si zmeniť svoj život, získať nové uhly pohľadu, nové porozumenie pre to, čo v živote máte.

CHCETE VEDIEŤ AKO NA TO?

Spojte sa so mnou

Záujem či otázky?

Zaujali vás niektoré z kurzov, či školení. Neváhajte ma kontaktovať cez formulár.

Chcete sa registrovať na niektorý z kurzov, či školení? Napíšte cez formulár a budeme vás kontaktovať.

Pripravím aj školenie na mieru. Stačí napísať a dohodneme sa.

Kontaktý formulár - Napíšte mi