Služby

MOJE SLUŽBY

S ČÍM VÁM MÔŽEM POMÔCŤ

Zvoľte si ako na životné okolnosti zareagujete a nájdite v tom svoju silu a slobodu.

3-mesačný sebapoznávací a transformačný program zameraný na nájdenie osobného IKIGAI – zmyslu života a jeho naplnenia. Ide o dobrodružný a hravý proces objavovania svojej podstaty. Súčasťou procesu je ako koučing, tak i sebekoučing.

Jedinečný ucelený 3-mesačný program zameraný na zamestnancov a budovanie ich pevného prepojenia s firmou a prácou, ktorú v nej robia.
Užitočný je aj pre jednotlivcov, ktorý chcú oživiť svoje nadšenie z práce.

Ak ste pripravený pozrieť sa hlbšie do seba, za hranice logickej mysle, spirituálny koučing je pre vás cesta. Pozrieme sa na váš život, zakopnutia, či zaseknutia z omnoho väčšieho nadhľadu. Budete mať možnosť pochopiť svoje nefunkčné vzorce správania a prepísať ich. Máte možnosť sa naučiť počúvať svoj skutočný vnútorný hlas a začať sa ním riadiť. 

Individuálny a špecifický prístup k profesionálnemu rastu a efektívnemu riadeniu. Pomáha identifikovať a prekonať výzvy v podnikaní, posilňuje líderské kvality a vedie k dosahovaniu konkrétnych cieľov. Koučing podporuje osobný a profesijný rast, umožňuje efektívnejšie rozhodovanie a vytvára priestor pre kreatívne a inovačné myšlienky.

3-mesačný ucelený program podľa japonského konceptu IKIGAI je užitočný každému, kto si plánuje založiť firmu alebo hľadá nové nápady, či možnosti pre rozvoj existujúceho podnikania. Pozrieme sa spolu na to, čo vás napĺňa nadšením, čo vám naozaj ide, aké hodnoty chcete svojou činnosťou vytvoriť, a čo vám dokáže priniesť finančnú hojnosť.

Nová výzva vás núti pochybovať o sebe? Zameriame sa na vaše úspechy, schopnosti a talenty, aby sme vytvorili plán a vašu stratégiu úspechu. Získate individuálnu podporu silu, energiu a motiváciu pre nové výzvy. Posilneníte si sebavedomie a nadobudnete odvahu.

Ak ste manažerom, pravdepodobne si viete poradiť vo väčšine situácií. To, čo vám však niekedy chýba je dostatok času zastaviť sa a utriediť si všetky myšlienky, nápady, požiadavky, povinnosti. Nájdite si pravidelne čas na štruktúrované premyšľanie v mojom sprievode a využite nástroje BIZNIS koučingu.

Vzťah so sebou a vzťahy s okolím sú si vzájomným zrkadlom, ktoré nám poslúži pri zlepšovaní vašich vzťahov. Ak chcete tvoriť zdravé vzťahy, začnite skúmaním vlastných hodnôt, potrieb a očakávaním. Sebareflexia a uvedomenie si vlastných emocionálnych reakcií môže byť krokom k budovaniu pevnejších a vyváženejších vzťahov.

Relaxačná energetická technika odstraňujúca fyzické prejavy vnútorných limitov a tráum, ktoré sa môžu usadiť v tele počas rôznych životných udalostí. Túto metódu využívajú aj kreatívni jednotlivci na objavenie nových inšpirácií a podnikatelia na stíšenie sa a objavenie nových riešení, či nápadov. 

10% SEDENÍ ZDARMA

Každý mesiac DARujem 10% sedení ZDARMA, lebo môžem a chcem. 

Do poznámky v rezervácií uveďte, že máte záujem o službu zdarma a tiež o akú konkrétnu službu máte záujem. Budem vás kontaktovať.

Ste pripravený posunúť sa?

Zlepšite samých seba a posuňte svoj živote na úroveň, o ktorej ste si možno nedovolili ani snívať. Zmena vždy začína u nás samých.

O 20 rokov budeš ľutovať viac to, čo si neurobil ako to, čo si urobil.

Mark Twain