Koučing

Koučing je všeobecný pojem a vznikajú o ňom rôzne mýty. Moje články sa venujú princípom koučingu podľa ICF. Objasňujú kým je kouč pre kočovaného a ako mu vie byť nápomocný. Tiež objasňujú v čom je zodpovednosť kouča a koučovaného.

2 Results