IKIGAI MASTERY koučing

IKIGAI MASTERY KOUČING

OBJAVTE TAJOMSTVO ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA IKIGAI METÓDOU

Jana Sol

Chcete objaviť svoju víziu a cestu k nej? Ikigai, originálny japonský koncept hľadania zmyslu života, nás inšpiruje k premýšľaniu o našom existenčnom poslaní. Toto jedinečné slovo môžeme interpretovať ako hľadanie zmyslu života alebo ako dôvod pre každodenné vstávanie z postele. Počas ikigai koučingu váš prevediem uceleným programom na nájdenie vášho vlastného ikigai. Objavíte svoje vášne, talenty a dary, hodnoty a ako ich viete spojiť a využiť v zmysluplnom naplnení, ktoré vás aj uživí.  

Ikigai v našom kultúrnom kontexte slúži hlavne na objavovanie identity a životnej úlohy v súvislosti s povolaním a poslaním, poskytujúc nám nástroje na porozumenie vlastnému prínosu svetu. Ikigai koučing je komplexný proces sebapoznania a transformácie, ponúkajúci hĺbkovú introspekciu a zábavnú cestu k objaveniu našej pravej podstaty a autenticity. Vyzýva nás k láskavému preskúmaniu našej duše a objavovaniu vlastnej podstaty.

Prečo je znalosť svojho Ikigai dôležitá? Táto japonská filozofia, ktorá sa rozšírila po svete, bola objavená pri výskume tajomstva dlhovekosti na japonskom ostrove Okinawa, kde žije výrazné množstvo ľudí starších ako 100 rokov. Okrem faktorov ako strava a podnebné podmienky Japonci veria, že Ikigai je jedným z kľúčových prvkov dlhovekosti.

Ikigai koučing je ideálny pre vás, ak chcete:

 • zistiť, čo je vaše poslanie 
 • objaviť svoje skutočné ja a žiť v súlade s ním
 • mať balans medzi prácou a osobným životom
 • nájsť naplnenie a radosť v práci a v živote
 • netrápiť sa maličkosťami, ale sa radovať z každého dňa 

OBLASTI, KTORÉ POČAS IKIGAI KOUČINGU SPOLOČNE PRESKÚMAME

1. ČO MILUJETE, ČO VÁŠ NAPĹŇA ŠŤASTÍM

Zmapujeme dôležité obľúbené okamihy a oblasti života z rôznych uhlov pohľadu. Keď robíte, čo milujete cítite radosť a plnosť života a máte pocit, že to, čo robíte ide v akejsi ľahkosti. V takomto nastavení ste otvorení rôznym výzvam a ďalšiemu osobnému rast, čím ste úžasnou inšpiráciou pre ostatných. 

2. V ČOM VYNIKÁTE, ČO VÁM DOBRE IDE

Zatočíme s neistotou a zvedomíme vám vašu jedinečnú stratégiu úspechu, čím začnete efektívnejšie pracovať so svojou energiou. Zmapujeme silné a slabé stránky, schopnosti a skúsenosti. 

3. ČO TENTO SVET POTREBUJE A ČO MU PRINÁŠATE

Ako dobre poznáte svoje hodnoty a talenty? Spoločne objavíme vašu jedinečnosť a identifikujeme, ako môžete svoje dary využiť na prínos svetu. Zároveň zmapujeme spôsoby, ako naplniť vaše hodnoty v každodennom živote. Objavíte, ako môžete žiť v harmónii s tým, čo je pre vás skutočne dôležité.

4. ZA ČO DOSTANETE ZAPLATENÉ, ČO BY VÁS MOHLO UŽIVIŤ

Na tomto stretnutí odkryjeme vašu krátkodobú a dlhodobú víziu a spoločne ju budeme ladiť. Pozrieme sa na to, čo vám dáva späť životnú energiu, v čom a ako sa môžete realizovať. Keď poznáte svoju víziu, cestu k nej už nájdete. Totkneme sa aj témy sebahodnoty, ktorá je základom udržateľnosti energie, radosti, uznania aj finančnej hojnosti. 

5. KTO SKUTOČNE STE, AKÉ JE VAŠE IKIGAI

Na záver budete schopný hrdo povedať, kým skutočne ste a aký je váš smer. Toto vám umožní cítiť v sebe dlhodobý pokoj. Prestanete byť závislí na vonkajších podmienkach a názoroch ostatných. A prečo? Je to jednoducho, lebo svoje ikigai si tvoríte sami, tu a teraz.

Prvý krok je na vás…

 
IKIGAi mastery koučing Jana sol

ČO JE IKIGAI KOUČING, AKO PREBIEHA A KOĽKO STOJÍ

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

V priebehu bezplatnej úvodnej konzultácie trvajúcej približne 30 minút mi objasníte váš zámer a ja vám poskytnem podrobnosti o ikigai koučingu. Zodpoviem vaše otázky a pozornosť budeme venovať aj vašim cieľom a tomu, čo by ste počas spolupráce chceli v živote dosiahnuť a zmeniť. Na záver posúdime, či je spolupráca pre nás zmysluplná. Ak áno, dohodneme si termíny a podmienky spolupráce.

TROJMESAČNÁ INDIVIDUÁLNA SPOLUPRÁCA

IKIGAI MASTERY KOUČING je ucelený program, ktorý pozostáva z 5 individuálnych stretnutí, na ktorých ste iba Vy a ja. Každé stretnutie trvá približne hodinu, koná sa 1x za 2 týždne, a zameriava sa na jednu konkrétnu oblasť. Medzi stretnutiami máte priestor na vlastný proces formou zodpovedania samokoučovacích otázok, ktoré dostane na základe predchádzajúceho stretnutia. 

OSOBNÝ IKIGAI BOOK (IKIBOOK) A SEBAKOUČING

Už po úvodnom stretnutí dostanete svoj vlastný IKIBOOK, v ktorom budeme vaše ikigai spoločne objavovať a tvoriť. Ide o zdieľaný dokument, v ktorom bude záznam z každého stretnutia a následne v ňom budú aj SAMOKOUČOVACIE OTÁZKY, ktoré si vypracujete počas 2 týždňov medzi stretnutiami.

VÁŠ JEDINEČNÝ IKIGAI DIAGRAM (IKIDIAGRAM) A PLAGÁT

V závere spolupráce si s mojou podporou vytvoríte svoj vlastný IKIDIAGRAM, ktorý bude výstupom podstaty všetkých preskúmaných oblastí a ich prieniku – vášho vlastného IKIGAI.
Ako darček navyše odomňa získate váš osobný plagát, ktorý bude odzrkadľovať vaše hodnoty a všetko, čo považujete za dôležité. Súčasťou bude samozrejme aj vaša osobná mantra, čiže veta, ktorá vám vždy poskytne nový impulz životnej energie.

FORMA STRETNUTÍ

Stretnutia prebiehajú online formou videohovorou. Ak však niekto uprednostňuje osobné stretnutia, je možné program absolvovať aj osobne v Bratislave.

CENA

Cena za celý 3-mesačný program IKIGAI MASTERY KOUČING je 680,-€ bez DPH (nie som platcom DPH).
Platba prebieha predom a je možné ju rozdeliť na dve splátky – jednu vopred a jednu uprostred.

CENA ZAHŔŇA:

 • 5x hodinové stretnutie online, príp. offline v Bratislave
 • dôkladné poznámky po každom stretnutí do zdieľaného Google dokumentu
 • sada sebakoučovacích otázok na mieru k vypracovaniu po každom stretnudí
 • záverečný Ikigai plagát zachytávajúci váš trojmesačný posun

Spojte sa so mnou

Záujem či otázky?

Zaujali vás niektoré z kurzov, či školení. Neváhajte ma kontaktovať cez formulár.

Chcete sa registrovať na niektorý z kurzov, či školení? Napíšte cez formulár a budem vás kontaktovať.

Pripravím aj školenie na mieru. Stačí napísať a dohodneme sa.

Kontaktý formulár - Napíšte mi

  O 20 rokov budeš ľutovať viac to, čo si neurobil ako to, čo si urobil.

  Mark Twain