Vzťah so sebou

Kto je najdôležitejšia osoba vo vašom živote?
Pre koho by ste v noci vstali a šli po lieky do lekárne?
Koho by ste vypočuli aj keď ste unavený a nemáte náladu?

Odpovedali ste, že vy ste tým človekom? Pravdepodobne nie.

Na seba najčastejšie zabúdame. Dávame samých seba na druhé…. často až posledné miesto.

Vzťah so sebou samým je ten najdôležitejší. Nie nadarmo sa hovorí, že v lietadle má matka pomôcť najskôr sebe a potom dieťaťu. Keď sa nepostaráte v prvom rade o seba, ako sa chcete starať o druhých? Keď nemáte dostatok sil, lebo ste si neoddýchli, ako chcete venovať svoju energiu ostatným? Ako chcete dávať z toho, čo nemáte?

V dnešnom uponáhľanom svete, kde sme často pohltení starosťami o okolie, zabúdame na jeden z najdôležitejších vzťahov v našom živote – vzťah so sebou samým. Budovanie a udržiavanie pozitívneho vzťahu so sebou je kľúčom k osobnému šťastiu a duševnému zdraviu. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť budovania vzťahu so sebou a poskytneme praktické tipy, ako ho prehlbovať.

Začnite si budovať vzťah so sebou a starať sa o seba. Ako na to?

sebalaska

Rande so sebou

Vyčlente si v kalendári čas, ktorý venujete iba sebe. Kam by ste vzali niekoho veľmi blízkeho? Prečo? Čo by ste mu chceli dopriať? Aký zažitok? Aký pocit?

To isté urobte aj pre seba a keď sa tak rozhodnete, už to nemente. V práci vám niečo navyše prihodia a vy sa začnete pohrávať s myšlienkou vykašlať sa na svoj pôvodný plán a ostať v práci.

Urobili by ste to aj kamarátke, že by ste neprišli na to stretnutie? Naozaj? Začnite sa k sebe správať ako k najlepšej kamarátke, či priateľovi.

Začnite sa k sebe správať ako k najlepšej kamarátke, či priateľovi.Sebaobjavovanie

Každý vzťah začína tým, že sa navzájom spoznávate a objavujete, čím ten druhý žije, čo má rád, aké má životné hodnoty a ciele. Je to preto, aby ste zistili, či máte niečo spoločné a či by to mohlo vzájomne fungovať. Ako však chcete budovať vzťah s kýmkoľvek, kým nepoznáte sami seba? Kým nepoznáte odpovede na tie isté otázky? 

Začnite objavovať seba a svoje vlastné hodnoty, záujmy, ciele. Spoznávajte a objavujte, čo máte radi. Položte si otázky: 
Kto som?
Čo ma napĺňa?
Aké sú moje priority?
  

Keď lepšie pochopíte sami seba, budete schopní žiť viac v súlade so svojimi autentickými hodnotami, so svojím autentickým ja. Japonská filozofia IKIGAI, ktorá sa zaoberá dlhovekosťou a nachádzaním zmyslu života sa v našich končinách pretavila do ikigai koučingu, ktorý je zameraný práve na spoznanie samého seba v oblastiach, čo vás baví, v čom vynikáte, čo svet potrebuje a za čo môžete byť odmenení. Prienik týchto oblastí je vaše osobné ikigai

Sebahodnotenie

Sebahodnotu a jej dôležitosť dobre poznáme. Často sa o nej rozpráva a píše. No málokto ňou skutočne disponuje. Sebahodnota nie je niečo, čo vám niekto iný daruje. Potrebujete ju objaviť sami. Hodnota je prítomná v každom z nás, aj keď si svojej hodnoty nie sme vždy vedomí.

Cesta ako sa postupne dostať k uvedomeniu vlastnej hodnoty je zvedomovanie si vlastných úspechov a schopností. Ak sa práve nachádzate v zložitej situácii, môžete vnímať len svoje neúspechy. Nenechajte sa odradiť. Každý neúspech vnímajte ako príležitosť na rast a zlepšenie.

Urobte si cvičenie – prejdite si svoje významné životné úspechy. Pozrite sa, ktoré vlastnosti, schopnosti a silné stránky ste využili pri dosahovaní úspechov. Píšte si to na papaier a postupne si všimnete, čo sa vám tam opakuje. Každý deň si robte vlastné sebahodnotenie a pripomínajte si svoje kladné vlastnosti a úspechy, čím posilníte svoju sebahodnotu.

Každý večer si nájdite hoci aj drobný úspech dňa a urobte si sebahodnotenie, v ktorom si spíšete svoje schopnosti a vlastnosti, ktoré vám pomohli ten úspech dňa dosiahnuť.

Sebaláska

Naučte sa milovať a akceptovať samých seba so všetkými nedokonalosťami. Nikto nie je dokonalý, a každý robí chyby. Aj tí čo vám hlasno radia, robili a stále robia množstvo vlastných chýb. Je užitočné poučiť sa zo skúseností druhých, no pravda je, že najsilnejšie skúsenosti si tvoríme práve tým, čo sami zažijeme. Niektoré skúsenosti sú jednoducho takej povahy, že si ich potrebujeme prežiť sami. Mohli by vám ospevovať lásku, no kým ju nezažijete, neviete o čom hovoria. Mohli by vás odhovárať od vzťahu, no kým ho nezažijete, neviete o čom hovoria. Každý totiž do toho, čo hovorí, prepisuje iba vlastnú skúsenosť. A tá vaša, môže byť úplne odlišná.

Dovolte si zažívať vlastné skúsenosti, vlastné pochybenia a zlyhania. Dovoľte si zbierať svoje vlastné zažitky a učenia. Myslite pri tom na to, že vždy robíte to najlepšie čo v danej chvíli viete. Aj keď to skončí neúspechom, či zlyhaním. Neskôr už ste múdrejší a skúsenejší a hovoríte si, že ste to mali urobiť inak. No toto viete až na základe vlastnej skúsenosti. Buďte sami sebe vďační, že ste túto skúsenosť získali a odpustite si, že to šlo zložitejšou cestou akú by ste si pre seba priali.

Základom zdravého vzťahu so sebou je schopnosť odpustiť si, učiť sa zo skúseností a poskytovať si lásku, akú si zaslúžite.

Ak viete byť k sebe láskaví, budete schopní rozdávať lásku aj ostatným.

Pozornosť k vlastným potrebám

Dbajte o svoje fyzické, emocionálne a duševné potreby. Nezabúdajte, že vyvážené zvládanie všetkých aspektov vášho bytia prispieva k celkovému blahu. Urobte si pravidelne čas na relaxáciu, pretože oddych je esenciálnym prvkom v boji proti stresu a vyčerpaniu. Starostlivosť o seba zahŕňa nielen fyzický aspekt, ale aj pozornosť venovanú duševnému a emocionálnemu zdraviu. Ak si vytvoríte tento priestor na sebapočúvanie a starostlivosť, budete mať nevyčísliteľný zdroj energie a síl na aktívne riešenie všetkých výziev, ktoré vám život prináša.

Komunikácia so sebou

Toto je jedna z najdôležitejších častí. Udržiavať zdravý vnútorný dialóg vám môže zabezpečiť vnútornú rovnováhu. Väčšina ľudí si ani neuvedomuje aké dôležité je nachádzať odpovede v sebe. Každý z nás pozná svoj vnútorný svet najlepšie. Iný nám môžu radiť, no ich rady nemusia fungovať, lebo ich obraz sveta je poskladaný z inak tvarovaných dielikov skladačky. Oni vám môžu ponúkať ten svoj, no nebude pasovať a vy môžete pociťovať ešte väčšiu frustráciu, že oni uspeli a vy nie.

Udržujte preto spojenie so svojou vnútornou múdrosťou. Neustále sa sledujte a komunikujte so svojimi pocitmi a potrebami. Choďte na prechádzky, píšte si denník alebo praktikujte meditáciu – všetko to sú spôsoby, ako nájsť vnútorný pokoj a lepšie porozumieť svojim myšlienkam. Pre komunikáciu so sebou je výborné písanie s prvkami terapeutického žurnalingu. Vytvorila som koncept Harmonopis®, čiže harmonizačné písanie, s ktorým sa môžete oboznámiť v bezplatnom online kurze „Objavte Harmonopis za 10 dní„. Kurz vás počas 10 dní vás prevedie niekoľkými životnými témami a ponúkne vám techniky ako s nimi pracovať. Zároveň vám predstaví čo je Harmonopis® a ako vám môže byť užitočný.

Na pravidelnú komunikáciu so svojou vnútornou múdrosťou, môžete využiť aj sprievodcu, ktorý vie sprevádzať myšienkami bez toho, aby tam vkladal tie svoje a radil vám. Napríklad kouča (tu si môžete prečítať ako môže pomôcť kouč aj bez rád).

Každý z nás pozná svoj vnútorný svet najlepšie. Iný nám môžu radiť, no ich rady nemusia fungovať, lebo ich obraz sveta je poskladaný z inak tvarovaných dielikov skladačky.

Záver

Vzťah so sebou je kľúčový pre celkový osobný rozvoj a šťastný život. Nenechajte sa unášať vonkajšími tlakmi a starosťami na úkor seba samých. Budovanie pozitívneho vzťahu so sebou si vyžaduje čas, úsilie a lásku. Začnite postupne, malými krokmi, a postupne objavíte hĺbku a hodnotu tohto jedinečného vzťahu. 

Nezabudnite: ak viete byť k sebe láskaví, budete schopní rozdávať lásku aj ostatným.